Temel cinsel eğitim

Bir hayatın ne kadar değerli olduğunu öğreten 'Hayat eğitimi' 'Kişilik eğitimi'ne de katkı sağlamaktadır.

Yanlış 'Ölüm kültürü'nden dolayı,
Aynı bizim gibi değerli olan 'bir insan hayatı'nın kürtaj yüzünden korkunç bir şekilde yok olduğu gerçeğini net bir şekilde öğrenmiş olduğumuzdan,
Kürtajı önlemek için eğitim ile birlikte ''Hayat eğitimi' olarak,
İnsanlığın onuruna ve yaşama dair sevgiye, doğru cinsel yaşama dikkat çekerek 'cinsel eğitime' de yardımcı olmuş oluyoruz.
Teşekkürler

Küçük Bir Hayat hakkındaki Gerçek

Temel cinsel eğitim