Bir İnsan Hayatı

Tüm dünya insanlarına "Küçük Bir Hayat hakkındaki Gerçek" anlatılıyor.

İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren 'bir insan hayatı' olarak saygı duyulmalıdır.

Hayat eğitimi, Kürtaj önleme eğitimi, Temel cinsel eğitim,
Kürtaj hakkındaki Gerçek, SlideWeb, SharingWeb.

Please share together . .
+ 2

Kürtaj

Bir İnsan Hayatı